Úvod

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
OGAMA, s. r. o., Banská Bystrica

organizujú 

XIV. KONFERENCIU SEKCIE CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIE A KOLPOSKOPIE SGPS

24. – 25. apríl 2020 – Hotel CARLTON, Bratislava

Téma konferencie: 

Koordinátor konferencie:  MUDr. Jozef Jendrušák

Vedecký program konferencie
  • Prekancerózy a včasné štádia karcinómu vulvy, cervixu a vagíny,
    diagnostika a liečba
  • Prevencia a skríning v onkogynekológii 
  • Ochorenia asociované s HPV infekciou 
  • Kolposkopia

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.