Úvod

Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
Národný onkologický ústav, Bratislava

usporiadali

XII. konferenciu Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie SGPS
na tému: VARIA  Z OBLASTI CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIE

16. 6. 2017   [piatok] 

Národný onkologický ústav,  Klenová 1, 833 10 Bratislava

 

Konferencia bola ohodnotená 5 kreditmi ARS CME.