Úvod

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
OGAMA, s. r. o., Banská Bystrica

organizujú 

XIV. KONFERENCIU SEKCIE CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIE A KOLPOSKOPIE SGPS

24. – 25. apríl 2020 – Hotel CARLTON, Bratislava

 

Téma konferencie:
Prevencia, diagnostika a liečba premalígnych a malígnych ochorení dolnej časti genitálneho traktu

 

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.