XV. konferencia
Gynekologickej sekcie SLK

16. – 17. 3. 2018 
HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Koordinátor konferencie: MUDr. Jozef JENDRUŠÁK

PROGRAM KONFERENCIE

Piatok 16. 3. 2018

BLOK: Onkologické ochorenia a gravidita
15:00 – 15:30 Nádory trofoblastu
(Miroslav Korbeľ)
15:30 – 16:00 Onkologická liečba v gravidite
(Vladimír Malec)
16:00 – 16:30 Hematologické ochorenia v gravidite
(Alexander Wild)
16:30 – 16:45 Coffee break
16:45 – 17:15 Chybné diagnózy v prenatálnej ultrasonografii
(František Grochal)
17:15 – 17:45 Karcinóm prsníka v gravidite
(Kamil Pohlodek)
17:45 – 18:15 Aktuálne témy slovenského zdravotníctva
(Marian Kollár)
  Autodidaktický test
18:30 – 19:30 Večera

 Sobota 17. 3. 2018

BLOK: Medziodborová spolupráca v gynekológii
09:00 – 09:30 Komplikácie po cisárskom reze
(Erik Dosedla)
09:30 – 10:00 Spolupráca imunológa pri recidívnych vulvovaginitídach
(Luděk Hochmuth)
10:00 – 10:30 Intervenčná rádiológia v gynekológii
(Stanislav Okapec)
10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 11:15 Vybrané dermatologické ochorenia na vulve
(Slavomír Urbanček)
11:15 – 11:45 Funkčná sterilita – možnosti rehabilitačnej liečby
(Martina Flašková, Gabriela Majeríková)
 11:45 – 12:25 Aktuálne témy slovenskej ambulantnej gynekológie
(Ján Hruška, Marianna Šestinová)
  Autodidaktický test

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu!

Podujatie je certifikované s pridelením 6 kreditov ARS CME.

REGISTRÁCIA

REGISTRAČNÝ POPLATOK do 13. 2. 2018 od 14. 2. 2018, na mieste
člen SLK 65 € 85 €
nečlen SLK 75 € 95 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet: 
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o. 
Peňažný ústav: ČSOB Banka, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves 
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119 
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zaregistrovaní Vám bude pridelený variabilný symbol 
KS: 0308

Nepeňažné plnenie
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.   

[[[["field8","equal_to","\u00e1no"]],[["show_fields","field13,field14"]],"and"]]
1 Step 1
Titul
Meno
Priezvisko
ID v SLK
AdresaUlica, mesto, PSČ
Telefón
Ubytovanie
Hotel Patria
Ubytovať s
Účasť
Členstvo

Požadujem vystaviť faktúru

Spoločnosť
Adresa
IČO
DIČ
Poznámka
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 

UBYTOVANIE

Ubytovanie v hoteli Patria zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
e-mail: agenturakami@agenturakami.sk 

KONTAKT

Organizačný sekretariát:
  
Agentúra KAMI, s. r. o.
Mgr. Miroslava Kozáková – manager
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0948 656 488
E- mail: agenturakami@agenturakami.sk  www.agenturakami.sk