ÚVOD

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej onkológie

Vás srdečne pozývajú na

DIGITÁLNY DEŇ
GYNEKOLOGICKEJ ONKOLÓGIE

:::: Novinky v onkogynekológii ::::
::::: Analýza onkogynekologickej liečby za rok 2019 :::::

Sobota 7. november 2020
ONLINE TELEKONFERENCIA