ÚVOD

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej onkológie
KÚPELE LÚČKY, a. s.

Vás srdečne pozývajú na

LIPTOVSKÝ DEŇ
GYNEKOLOGICKEJ ONKOLÓGIE

Sobota 11. november 2023
KÚPELE LÚČKY, a. s., Lúčky pri Ružomberku
 

Téma: Aktuality v gynekologickej onkológii


Podu­ja­tie je cer­ti­fi­ko­va­né pri­de­le­ním kre­di­tov ARS CME.