ÚVOD

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej onkológie SGPS
Sekcia gynekológov SLK
Kúpele Lúčky, a. s.

Vás srdečne pozývajú na

LIPTOVSKÝ DEŇ
GYNEKOLOGICKEJ ONKOLÓGIE

Festival kazuistík
Analýza onkogynekologickej liečby za rok 2017

Sobota 24. november 2018
Lúčky pri Ružomberku