ÚVOD

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej onkológie SGPS
Kúpele Lúčky, a. s.

Vás srdečne pozývajú na

LIPTOVSKÝ DEŇ
GYNEKOLOGICKEJ ONKOLÓGIE

Aktuálne kontraverzie v gynekologickej onkológii
Analýza gynekologických malignómov za rok 2016

 

Sobota 25. november 2017
Lúčky pri Ružomberku