INFORMÁCIE A ORGANIZAČNÉ POKYNY

Organizačný výbor:
prof. MUDr. M. Borovský, CSc. – hlavný odborník MZd

doc. MUDr. M. Redecha, PhD. –vedecký sekretár SGPS

prof. MUDr. J. Danko, CSc. – prezident SGPS

prof. MUDr. M. Mlynček, CSc. –predseda Sekcie gyn. onkológie

MUDr. I. Dobrík –vedúci lekár KÚPELE LÚČKY, a. s

Miesto konania:
KÚPELE LÚČKY, a. s., Lúčky pri Ružomberku.
Parkovanie bezplatne v areáli kúpeľov.

Registrácia účastníkov: sobota 24. 11. 2018 07:00 – 09:00
Prednášatelia, členovia výboru SGPS a členovia SGPS nad 70 rokov neplatia registračný poplatok.
Pri registrácii dostane každý účastník vizitku, certifikát a aktuálne informácie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK do 31. 10. 2018 po 31. 10. 2018 a na mieste
30 €
60 €

Peniaze poukážte bankovým prevodom na účet Slov. gyn. pôr. spoločnosti:
Názov účtu: Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: dátum konania konferencie (241118)
Adresa banky: Tatra banka, a.s., Vajanského nábrežie 50, P. O. BOX 50, 81011 Bratislava.
IBAN: SK 551100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATRSK BX
Účel platby: registračný poplatok Lúčky 2018 + svoje meno a priezvisko, nie meno ambulancie.
(Príklad: Registračný poplatok Lúčky 2018, Dr. Ján Slezák).
Pri registrácii sa preukážte kópiou dokladu o zaplatení registračného poplatku.
Ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu.

Ubytovanie: Ubytovanie je potrebné osobne si dohodnúť s Ing. Melichovou na tel. čísle: +421 444 375 126 alebo mailom: market@kupele-lucky.sk
Ubytovanie prednášajúcim je hradené organizátormi.

Ceny ubytovania:

KH Choč***, KH Kubo, Liptov
Apartmán obsadený 1 osobou: 73 € / noc
Apartmán obsadený 2 osobami: 53 € / 1 osoba / noc
2-lôžková izba obsadená 1 osobou: 60 € / 1 osoba / noc
2-lôžková izba obsadená 2 osobami: 40 € / 1 osoba / noc

Dependance Maja, Diana, Cyril, Adam, Barbora:
2-lôžková izba obsadená 1 osobou: 55 € / 1 osoba/noc
2-lôžková izba obsadená 2 osobami: 35 € / 1 osoba/noc