INFORMÁCIE A ORGANIZAČNÉ POKYNY

Organizačný výbor:
prof. MUDr. M. Borovský, CSc. – hlavný odborník MZd
doc. MUDr. M. Redecha, PhD. –prezident SGPS
prof. MUDr. M. Mlynček, CSc. –predseda Sekcie gyn. onkológie
MUDr. I. Dobrík –vedúci lekár KÚPELE LÚČKY, a. s

Miesto konania:
KÚPELE LÚČKY, a. s., Lúčky pri Ružomberku.
Parkovanie bezplatne v areáli kúpeľov.

Registrácia účastníkov na mieste konania konferencie:
sobota 23. 11. 2019     07:00 – 09:00
Prednášatelia, členovia výboru SGPS a členovia SGPS nad 70 rokov neplatia registračný poplatok.
Pri registrácii dostane každý účastník vizitku, certifikát a aktuálne informácie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK do 31. 10. 2019 po 31. 10. 2019 a na mieste
 
30 €
60 €

Peniaze poukážte bankovým prevodom na účet SGPS:
Názov účtu: Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
Adresa banky: Tatra banka, a.s., Vajanského nábrežie 50, P. O. BOX 50, 81011 Bratislava.
IBAN: SK 551100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATRSK BX
Variabilný symbol: dátum konania konferencie (231119)
Konštantný symbol: 0558
Účel platby: 
registračný poplatok Lúčky 2019 + svoje meno a priezvisko, nie meno ambulancie. (Príklad: Registračný poplatok Lúčky 2019, Dr. Ján Slezák).
Pri registrácii sa preukážte potvrdením o zaplatení registračného poplatku.
Ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu.

Ubytovanie:

Účastníci si zabezpečia ubytovanie individuálne v Kúpeľoch Lúčky prostred­níctvom

  • telefonickej rezervácie, tel: 044 / 437 51 26, Ing. Zuzana Remeselníková
  • e-mailom: market@kupele-lucky.sk

Platba za ubytovanie bude realizovaná na mieste.
V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky formou švédskych stolov. Ubytovanie prednášajúcim je hradené organizátormi.

Ceny ubytovania:

KH Choč***, KH Kubo, Liptov
Apartmán obsadený 1 osobou: 95 € / noc
Apartmán obsadený 2 osobami: 70 € / 1 osoba / noc
2-lôžková izba obsadená 1 osobou: 75 € / 1 osoba / noc
2-lôžková izba obsadená 2 osobami: 50 € / 1 osoba / noc

Dependance Maja, Diana, Cyril, Adam, Barbora:
2-lôžková izba obsadená 1 osobou: 65 € / 1 osoba/noc
2-lôžková izba obsadená 2 osobami: 40 € / 1 osoba/noc