PROGRAM KONFERENCIE

8:30 Slávnostné otvorenie konferencie

Mlynček M. (Nitra) Úvod do problematiky — 10 min.

 Babala P. (Bratislava): Vulvectomia radicalis, colpectomia totalis, hyst. abd., adnexectomia bilat. “en bloc” cum exenterationem inguinae bilat. propter ca vulvae — 12 min.

Školka R., Dókuš K., Hudec B., Wagner E. (B. Bystrica): GIST – neobvyklá náhla príhoda brušná v tehotnosti — 12 min.

Adam J. (Prešov): Raritný nádor vulvy v detskom veku 12 min.

Redecha M., Papcun M., Foltín M., Hederlingová J., Divéky Ľ., Holomáň K. (Bratislava): Pokročilý LGSOC u mladej pacientky — 12 min.

Sadovský O., Redecha M., Masák L., Janek L., Jendrušák J., Hruška J. (Bratislava, Banská Bystrica, Šamorín): Stav prípravy organizovaného skríningu rakoviny krčka maternice v Slovenskej republike — 15 min.

Potančok B. (Bratislava): Vplyv skríningového algoritmu na ekonomickú náročnosť skríningu rakoviny krčka maternice — 12 min.

Coffee break — 20 min.

Korbeľ M., Šufliarsky J., Danihel Ľ., Nižňanská Z., Kosibová Z., Némethová B., Ďuračková L., Havalda A., Janáč P., Daniš J. (Bratislava): 25 rokov liečby gestačnej trofoblastovej neoplázie v SR — 20 min.

Danihel Ľ., Porubský J., Mosná K., Letkovská K. (Bratislava): Nové možnosti v diagnostike nádorových a nenádorových lézií trofoblastu — 15 min.

Šufliarsky J., Bartošová I., Minárik T., Kubičková M., Sojáková M., Jurík A., Koza I., Bohunický Ľ. (Bratislava): Chemoterapia gestačnej trofoblastovej neoplázie v SR — 15 min.

Utracká E., Šafář P., Turyna R., Feyereisl J. (Praha): HMTF – vícečetné těhotenství moly s vitálním plodem: diagnostika a management — 15 min.

13:00 – 14:00 obed

Cucak V.,  Bottová I. (Bratislava): Súčasný stav v diagnostike a monitoringu onkogynekologických ochorení — 12 min.

Lohajová Behulová R. (Bratislava): Súčasný manažment pacientok s hereditárnym karcinómom prsníka a ovárií z pohľadu klinického genetika — 12 min. 

Celoštátna analýza onkogynekologických ochorení 2017

Korbeľ M. (Centrum pre trofoblastovú chorobu MZ SR) — 15 min.
Adam J. (Prešovský kraj) — 15 min.
Urdzík P. (Košický kraj) — 15 min.
Dókuš K. (Banskobystrický kraj) — 15 min.
Danko J., Žúbor, P. (Žilinský kraj) — 15 min.

Coffee break — 20 min.

Kaščák P. (Trenčiansky kraj) — 15 min.
Chramec J. (Trnavský kraj) — 15 min.
Redecha M. (Bratislavský kraj) — 15 min.
Mlynček M. (Nitriansky kraj) — 15 min.

18:00  Záver konferencie
Danko J., Borovský M., Mlynček M.