PROGRAM KONFERENCIE

8:30 Slávnostné otvorenie konferencie

Mlynček, M. (Nitra)
Úvod do problematiky (12 min.)

Jendrušák, J. (B. Bystrica)
Indikátory kvality kolposkopického vyšetrenia (15 min.)

Redecha, M. ml. (Bratislava)
Indikátory kvality operačnej liečby rakoviny ovárií  (15 min.)

Krkoška, M. (Bratislava)
Hodnotenie indikátorov kvality onkogynekologických operácií použitím on line databázy (15 min.)

Beňuch,  M. (Lúčky)
Novinky v portfóliu Kúpeľov Lúčky (15 min.)

Coffee break (20 min.)

Kocová, L., Daood, D., Havlík, B. (Bratislava)
Hodnotenie infiltrácie myometria karcinómu endometria: porovnanie TVS, peroperačného a postoperačného histologického nálezu (15 min.)

Adam, J. (Prešov)
Ca cervicis uteri v gravidite (15 min.)

Bielik, T. (Čadca)
Cisárska radikálna hysterektómia v onkologickej praxi (15 min.)

Kaščák, P., Hlaváčik, M. (Trenčín)
Manažment peroperačných lézií n. obturatorius (15 min.)

Višňovský, J. (Martin)
Forénzne následky onkogynekologickej starostlivosti (20 min.) 

Sadovský, O. (Bratislava)
Vykazovanie výkonov a diagnóz ZP v súvislosti s organizovaným a oportúnnym skríningom rakoviny krčka  maternice (20 min.)

13:00-14:00 obed

Zelina, M. (Roche)
Aktuálne trendy v manažmente zdravia žien (15 min.)

CELOŠTÁTNA ANALÝZA ONKOGYNEKOLOGICKÝCH OCHORENÍ 2018

Korbeľ, M., Šufliarsky, J., Danihel, Ľ. (CTCH SR)
Analýza prípadov gestačnej trofoblastovej neoplázie v SR v roku 2018 (20 min.)

Adam, J. (Prešovský kraj) (15 min.)
Urdzík, P. (Košický kraj) (15 min.)
Dókuš, K. (Banskobystrický kraj) (15 min.)
Biringer, K. (Žilinský kraj) (15 min.)

Coffee break (20 min.)

Kaščák, P. (Trenčiansky kraj) (15 min.)
Hlávek, R., Chramec, J. (Trnavský kraj) (15 min.)
Redecha, M. (Bratislavský kraj) (15 min.)
Mlynček, M. (Nitriansky kraj) (15 min.)

18:00  Záver konferencie 
Redecha, M., Borovský, M., Mlynček, M.  

19:00 Večera