Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta Košice

XXIX. SCHWARZOV DEŇ

Záštitu nad podujatím prevzali:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

———————————————————————————

17. december 2020 (štvrtok)

— ONLINE TELEKONFERENCIA —

v čase 16.00 – 19.00hod.

Témy konferencie:

1. Reprodukčná medicína
2. Varia

Podujatie je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.