Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta Košice

 vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

XXVII. SCHWARZOV DEŇ

Pri príležitosti 70. výročia založenia Lekárskej fakulty v Košiciach

Záštitu nad podujatím prevzali:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

———————————————————————————

16. november 2018 (piatok)

Historická aula, Rektorát UPJŠ, Košice
(Šrobárova 2, 041 80 Košice)
 ZMENA MIESTA KONANIA 

Témy konferencie:

1. Drogy a návykové látky v pôrodníctve a gynekológii
2. Varia

Podujatie je certifikované s pridelením 7 kreditov ARS CME.