Informácie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na XXIX. Schwarzov deň, ktorý sa vzhľadom na pandémiu uskutoční ako videokonferencia s medzinárodnou účasťou. Pôvodný termín sme museli kvôli ochoreniu niektorých zahraničných účastníkov zrušiť a presunúť na neskôr. Odbornou témou tohtoročného podujatia bude problematika reprodukčnej medicíny a v druhej časti programu odznejú prednášky mimo hlavnej témy.

Organizačný výbor

Koordinátor:
prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA

Vedecký výbor:
Prof. MUDr. Ján Danko,CSc., Martin
Prof. MUDr. Michael Halaška ,DrSc., Praha
Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA, Košice
Prof. MUDr. Radovan Pilka, PhD., Olomouc
Doc. MUDr. Martin Redecha, CSc., Bratislava
Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., Košice
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., Košice

Organizačný výbor:
MUDr. Jozef Adam, PhD.
Prof. MUDr. Robert Dankovčík, PhD., MPH
Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
MUDr. Ján Varga, PhD., MSc.

Kongresové jazyky:
slovenský, český

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.
Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.