Program

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

Odborný program v čase 16.00 – 19.00 hod.

I. BLOK

1. Elective single embryo transfer a time lapse monitoring
Babaríková V., Lazár I., Hlinka D. (Praha, Košice)

2. Implantácia embrya: Molekulárne mechanizmy a iónové kanály endometria
Lipčei G., Urdzík P., Lazár I., Ostró A., Hlinka D. (Košice, Praha)

3. Liečba neplodnosti u pacientiek po liečbe karcinómu prsníka z pohľadu gynekológa
Dudičová J., Lazár I., Toporcerová S., Hlinka D. (Košice, Praha)

II. BLOK

4. Operačná liečba defektu panvového dna u pacientky vo fertilnom veku – je nevyhnutná konkomitantná hysterektómia?
Urdzík P., Dudič R., Nagyová A., Kuncová B., Tóth D., Grendelová A., Tomiq L., Lipčei G. (Košice)

5. Aký je názor žien – gynekologičiek na uterus záchovné operácie (POP-UP survey)?
Urdzík P., Dudič R., Kališ V., Smažinka M., Havíř M., Rušavý Z., Ismail K.,  Blaganje M. (Košice, Plzeň, Ljubljana)

6. Termoablácia endometria v JAS
Urdzík P. (Košice) Komerčná prednáška spoločnosti InterMedical Plus, s. r. o.

7. Target Capture Enrichment powers new generation NIPT
Radhakrishnan H. (Cyprus)