Úvod

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
OGAMA, s. r. o., Banská Bystrica

organizujú 

XIV. KONFERENCIU SEKCIE CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIEKOLPOSKOPIE SGPS

22. – 23. apríl 2022 – Hotel CARLTON, Bratislava

 

Téma konferencie:
Prevencia, diagnostika a liečba premalígnych a malígnych ochorení dolnej časti genitálneho traktu

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 bola XIV. konferencia sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie v r. 2020 zrušená a preložená na ten istý dátum o rok neskôr. Mysleli sme si, že tento dátum bude istý.  Ale všetko je nakoniec inak. Pandémia v roku 2020 bola len predohrou tej tohoročnej. Výbor Sekcie kolposkopie a cervikálnej patológie (SKCP)  zasadal v dňoch  17. 2. 2021 a 20. 3. 2021.  Na základe rozhodnutia vlády o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní po 19. 3. 2021 sa výbor rozhodol o preložení konferencie o ďalší rok.

Nový termín konferencie je 22. – 23. 4. 2022 (piatok – sobota).
Miesto konania zostáva rovnaké – Hotel Carlton Bratislava.

Detailnejšie informácie o preloženej konferencii budeme postupne zverejňovať a aktualizovať na tejto webovej stránke.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie či už tvorbou programu, alebo organizačnou prípravou.
Pevne veríme, že preloženú konferenciu už žiadna vis major nezruší. Prajeme Vám v týchto neľahkých časoch veľa zdravia a optimizmu a tešíme sa na stretnutie s Vami v apríli 2022.

Za organizačný výbor konferencie MUDr. Jozef Jendrušák, predseda SKPC