Informácie

Informácie pre účastníkov už zaregistrovaných pri pôvodnom termíne konferencie!

Každému účastníkovi konferencie, ktorý sa už zaregistroval na uvedenú konferenciu bude registračný poplatok automaticky vrátený.
V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie budúci rok, sa účastník musí opätovne zaregistrovať.


Koordinátor konferencie:
MUDr. Jozef JENDRUŠÁK

Téma konferencie:
Prevencia, diagnostika a liečba premalígnych a malígnych ochorení dolnej časti genitálneho traktu

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme certifikát e‑mailom.

UBYTOVANIE

Ubytovanie v hoteli Radisson Blu Carlton zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
e‑mail: kami@agenturakami.sk

Ubytovanie s raňajkami:
1/2 –lôžková izba – 140 EUR/ noc
1/2 –lôžková izba obsadená 1 os. – 130 EUR/ noc
Miestny poplatok – 1,70 EUR/ noc/ osoba