Registrácia

ONLINE formulárom ↓
E‑mailom: kami@agenturakami.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK do 5. 4. 2022 od 6. 4. 2022
Člen SGPS 110 € 130 €
Nečlen SGPS 120 € 150 €
Sestra   40 €   70 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť. 

V cene je zahrnuté: účasť na odbornom programe, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie.

Storno registrácie:
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e‑mailom na kami@agenturakami.sk.
Zrušenie po telefóne nebude akceptované.
45 dní pred začatím konferencie – od 31. 3. 2022  – 100 % storno registračného poplatku

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte na účet: 
Názov účtu: Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť 
Peňažný ústav: TATRA Banka a.s., Hodžovo námestie 3,  Bratislava 
V.S.: 24042021
K.S.: 0558
IBAN: SK 5511 000000 0026 6245 5126
SWIFT: TATRSKBX
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.

1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov
Súhlas so zasielaním
Účasť
Členstvo
Ubytovanie
Registráciu hradí
Mám záujem o večeru (22. 4. 2022)

Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o.https://www.agenturakami.sk/vop/
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right