INFORMÁCIE A ORGANIZAČNÉ POKYNY

Organizačný výbor:
prof. MUDr. M. Borovský, CSc. – hlavný odborník MZ SR
doc. MUDr. M. Redecha, PhD. –prezident SGPS
prof. MUDr. M. Mlynček, CSc. –predseda Sekcie gyn. onkológie

Miesto konania:
Hotel TENIS, Zvolen

Odborný program bude v čase 9:00 – 14:00 hod.

Registrácia účastníkov
Prednášatelia, členovia výboru SGPS a členovia SGPS nad 70 rokov neplatia registračný poplatok.

Informácia pre aktívnych účastníkov
Prednášky budú prezentované ON-LINE prostredníctvom programu ZOOM.  Ak sa nemôžete v danom čase pripojiť ON-LINE,  môžete nám prednášku poslať  E-MAILOM. V prípade otázok alebo potreby si to technický vyskúšať, neváhajte nás kontaktovať  –  sekretariat@agenturakami.sk

Elektronická registrácia účastníkov na:
http://sgps-kongres.sk/onkogynekologickyden/

REGISTRAČNÝ POPLATOK Prihlasovanie na webinár je možné do 2. 11. 2020  
40 €
 

Peniaze poukážte bankovým prevodom na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
SWIFT: OTPVSKBX
VS: po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
KS: 0308

Poznámky:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu 

Každý registrovaný účastník  dostane na svoju mailovú  adresu informácie o pripojení na portál konferencie.

HODNOTENIE ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Kredity za pasívnu účasť:
sobota 7. 11. 2020 – 5 kreditov

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný – 10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční – 5 kreditov / 10 kreditov