PROGRAM KONFERENCIE

Sobota 7. 11. 2020 – odborný program bude v čase 9:00 – 14:00 hod.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

Otvorenie konferencie (5 min.)

Mlynček, M. (Nitra):
Úvod do problematiky (8 min.)

Kajo, K. (Bratislava):
Molekulárna diagnostika karcinómu endometria (15 min.)

Žubor, P. (Oslo): 
Úloha  SLNB v menežmente karcinómu endometria (15 min.)

Redecha, M. ml. (Bratislava):
Indikácie a limity miniinvazívneho prístupu v operačnej liečbe ca cervicis uteri (15 min.)

Bielik, T., Malec, V. (Čadca, Banská Bystrica):
Fertility sparing manažment cervikálneho karcinómu štádia IB2 FIGO 2018 (15 min.)

Heľpianská, L. (Bratislava):
Personalizovaná liečba karcinómu ovária (15 min.)

Žubor, P. (Oslo):
Systém dg.  a liečby karcinómu ovária v Nórsku (15 min.)

Adam, J., Minčík, I., Štefanko, R., Cina, A. (Prešov):
Operačná liečba pokročilého karcinómu vulvy – video (10 min.)

Klát, J. (Ostrava):
Současné postavení laparoskopie v onkogynekologii – čas na změnu? (15 min.)

Bartoš, P., Bučko, R. (Nový Jičín):
Operačná liečba sarcoma botrioides pacientky z východného Slovenska (15 min.)

Babala, P. (Bratislava):
Sarkóm vulvy u 23-ročnej pacientky (10 min.)

Lengyel, T. (Bratislava):
Karcinóm Bartolinskej žľazy (10 min.)

Daood, D. (Bratislava):
Lokálna recidíva karcinómu vulvy (10 min.)

Korbeľ, M., Šufliarsky, J., Danihel, Ľ. (CGTCH SR):
Analýza prípadov gestačnej trofoblastovej neoplázie v SR 2019 (15 min.)

Mlynček, M. (Nitra):
Prehľad operačnej liečby gynekologických neoplázií v SR  2019 (15 min.)

Redecha, M. (Bratislava):
Záver konferencie
 (5 min.)