Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta Košice

XXXI. SCHWARZOV DEŇ

Záštitu nad podujatím prevzali:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

9. december 2022 (piatok)

Hotel Ambassador, Košice

 — PREZENČNE — 

Témy konferencie:

1. Anémie a hematologické choroby v gravidite a šestonedelí
2. Varia

Podujatie je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.