Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Sekcia mladých gynekológov,
v spolupráci s LF UPJŠ Košice

XXXII. SCHWARZOV DEŇ
DEŇ MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

Konferencia pre neatestovaných lekárov

—————————————————————————————————
Záš­ti­tu pre­vza­li:

prof. MUDr. Daniel Pel­la, PhD. – Rektor UPJŠ
prof. MUDr. Peter Jar­čuš­ka, PhD. – Dekan LF UPJŠ
doc. MUDr. Mar­tin Rede­cha, PhD. – Pre­zi­dent SGPS SLS
—————————————————————————————————

24. – 25. 11. 2023

( 24. 11. 2023 odborný program , 25. 11. 2023 tréning na simulátoroch)

LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice