ÚVOD

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej onkológie SGPS
Kúpele Lúčky, a. s.

Vás srdečne pozývajú na

LIPTOVSKÝ DEŇ
GYNEKOLOGICKEJ ONKOLÓGIE

:::: Indikátory kvality onkogynekologických operácií ::::
::::: Analýza onkogynekologickej liečby za rok 2018 :::::

Sobota 23. november 2019
Lúčky pri Ružomberku